Bugarach 2012

Bugarach 2012

Docu over drie bewoners van Bugarach, het dorp waar 20.000 ‘doomsday pelgrim’ redding hopen te vinden voor de aanstaande Apocalyps op 21 december 2012
103%
€7.735
out of €7.500
Project is closed.
56
sponsors

About the project

Director:

Martijn Payens

Producer:

Martijn Payens

Category:

Documentary

Language:

Dutch

Deadline:

02-06-2012

Supporters:

56 supporters

Ask the filmmaker a question
Psssst... Wist je dat de wereld (alweer) vergaat? Steun ons project en overleef!
- Martijn Payens - regisseur

For English, please click here.

For international payments, please click here.


Bugarach 2012
Het dorp aan het eind van de wereld. 

Tot voor kort stond het 200 inwoners tellende dorpje Bugarach vooral bekend om haar smaakvolle wijn en wandelmogelijkheden. Maar sinds enkele jaren vormt het voorheen slaperige plaatsje het eindpunt van een bezoekersstorm doomsday pelgrims. Het doel van de reis is de nabijgelegen Pic de Bugarach, de mythische ondersteboven-berg, waarvan het bovenste gesteente ouder is dan het onderste. Deze berg moet de pelgrims op 21 december 2012, de dag dat volgens de Maya kalender de wereld zal vergaan, bescherming bieden.

 

De regio heeft al jaren een speciale aantrekkingskracht op New Age types waarvan sommigen zich dan ook in het gebied hebben gevestigd. Tot voor kort werd deze nieuwe groep door de oorspronkelijke vaak wat oudere en conservatieve dorpsbewoners getolereerd. De groepen leefde nagenoeg gescheiden maar er was genoeg ruimte voor iedereen. Dit veranderde echter met de komst van de doomsday pelgrims. Beide groepen hebben verschillende ideeën en belangen bij de komst van deze nieuwe groep. Naarmate 21 december nadert neemt de spanning in het dorp toe. De burgemeester staat tussen beide en probeert de rust in zijn te bewaren. Hij lijkt bewust geen kant te kiezen omdat hij beseft dat de doomsday pelgrims zijn dorp zowel problemen kunnen opleveren als kansen kunnen bieden.

 

Door de burgemeester en twee andere typerende inwoners te volgen wordt getoond hoe de angst voor de ondergang van de wereld Bugarach in de aanloop naar 21 december 2012 op zijn kop zet.

Jean Pierre, Burgemeester van Bugarach.

 

 

JEAN-PIERRE (56), de burgemeester van Bugarach, heeft publiekelijk zijn zorgen uitgesproken. Hij verwacht een toestroom van twintigduizend goeroes, sekteleden andere gelovigen. Volgens The Daily Telegraph heeft hij openlijk gedreigd om eind 2012 het dorp hermetisch af te laten sluiten door het Franse staatsleger. Ook heeft hij tegen andere media gezegd dat iedereen die eind volgend jaar zijn dorp bezoekt welkom is. “We zorgen voor tenten en dekens en maken er een feest van”. Deze tegengestelde en controversiële uitspraken hebben hem tot een veel besproken figuur gemaakt, zowel binnen als buiten het dorp.

Susie, woont sinds 10 jaar in Bugarach.

 

SUSIE (49), is een spilfiguur uit de New Age gemeenschap. Al meer dan tien jaar woont ze met haar zoon en dochter in haar spin-vriendelijke huis aan de rand van Bugarach. Ze is spiritueel zeer betrokken en staat open voor de ontwikkelingen komend jaar maar en kijkt met interesse naar de toestromende doomsday pelgrims. Ze staat sceptisch tegenover de motieven van de burgemeester en de wensen van de oorspronkelijke bewoners.

Pascal, woont zijn hele leven in Bugarach.

 

PASCAL (72) een gepensioneerde jager die al zijn hele leven, samen met zijn vrouw in het dorp woont heeft al vaak genoeg geklaagd over de esoterische hippiefiguren die de wandeltoeristen zouden wegjagen. Dat de rijke sektes nu en masse grond opkopen in de omgeving drijft de prijzen aanzienlijk omhoog en ook dat steekt hem.

 

SUSIE en PASCAL vertegenwoordigen twee belangrijke groepen binnen het dorp. PASCAL die van de sceptische oorspronkelijke bewoners die weinig van doen hebben met het spiritualisme en de daaruit voortkomende Apocalypstheorieën. En SUSIE die met haar vrije en open manier van leven de groep nieuwkomers hartelijk wil ontvangen. JEAN-PIERRE staat ertussen in en dient beide groepen te vriend te houden om zijn positie binnen het dorp niet op het spel te zetten en ziet kansen in de aandacht die zijn regio krijgt.

 

Het dorp toont op kleine schaal problematiek die onze veranderlijke en globaliserende wereld kenmerkt. Een wereld waarin iedereen zijn of haar eigen waarden creëert en daarbij behorende belangen nastreeft. De één doet dit op basis van geloof de ander op basis van traditie, ratio, spiritualisme of anders. Steeds vaker botsen deze gecreëerde waarden en belangen. Conflicten voltrekken zich op grote schaal, op internationaal en nationaal niveau zoals de huidige milieu problematiek, maar ook in het klein is er deze wrijving.

 

 

Het idyllische Zuid Franse bergdorpje Bugarach is zo een plek: In de aanloop naar 21 december 2012 komen belangrijke thema’s en tegenstellingen die de hedendaagse samenleving kenmerken aanbod: verandering versus behoud en egoisme versus altruïsme. Bugarach 2012 gaat over omgang met verandering en het vasthouden aan datgene wat je hebt en misschien dreigt te verliezen.

Reportage EenVandaag over Bugarach (03-01-2012)

 

REWARDS

 

10 Euro
De Aardbeving Reward
• Een handgeschreven ansichtkaart uit Bugarach, afgestempeld op 21-12-2012
• Een link naar de docu (wanneer deze af is)

25 Euro
De Tsunami Reward
• Een gesigneerde DVD
• Een gesigneerde A2 filmposter
• Jouw naam op de aftiteling
• Een handgeschreven ansichtkaart uit Bugarach, afgestempeld op 21-12-2012
• Een link naar de docu (wanneer deze af is) 

50 EURO
De Zonnestorm Reward
• Een gesigneerde DVD + 1 première ticket
• Een stuk ‘Pic de Bugarach’, misschien zal het je leven redden! 
• Een gesigneerde A2 filmposter
• Jouw naam op de aftiteling
• Een handgeschreven ansichtkaart uit Bugarach, afgestempeld op 21-12-2012
• Een link naar de docu (wanneer deze af is) 

150 EURO
De Meteorieten Reward
• Een 2 daagse workshop ‘Documentaire Maken’
• Een gesigneerde DVD + 2 première tickets
• Een stuk ‘Pic de Bugarach’, misschien zal het je leven redden! 
• Een gesigneerde A2 filmposter
• Jouw naam op de aftiteling
• Een handgeschreven ansichtkaart uit Bugarach, afgestempeld op 21-12-2012
• Een link naar de docu (wanneer deze af is) 

500 EURO
De Magnetische Poolwisseling Reward
• Twee tickets voor een 2 daagse workshop ‘Documentaire Maken’ 
• Een gesigneerde DVD + 4 première ticket
• Een stuk ‘Pic de Bugarach’, misschien zal het je leven redden! 
• Een gesigneerde A2 filmposter
• Jouw naam op de aftiteling
• Een handgeschreven ansichtkaart uit Bugarach, afgestempeld op 21-12-2012
• Een link naar de docu (wanneer deze af is) 

1000 EURO
De Supernova Reward
• Je bent Coproducent (aftitel credit) 
• Een (promo) film van 1 minuut met onderwerp naar keuze
• 2 VIP tickets (inclusief diner met crew) voor de première
• Twee tickets voor een 2 daagse workshop ‘Documentaire Maken’ 
• Een stuk ‘Pic de Bugarach’, misschien zal het je leven redden! 
• Een gesigneerde A2 filmposter
• Jouw naam op de aftiteling
• Een handgeschreven ansichtkaart uit Bugarach, afgestempeld op 21-12-2012
• Een link naar de docu (wanneer deze af is) 

2500 EURO 
De Invasie Reward
• Je bent Coproducent (aftitel credit) 
• Een (promo) film van 3 minuut met onderwerp naar keuze
• 4 VIP tickets (inclusief diner met crew) voor de première
• Twee tickets voor een 2 daagse workshop ‘Documentaire Maken’ 
• Een stuk ‘Pic de Bugarach’, misschien zal het je leven redden! 
• Een gesigneerde A2 filmposter
• Jouw naam op de aftiteling
• Een handgeschreven ansichtkaart uit Bugarach, afgestempeld op 21-12-2012
• Een link naar de docu (wanneer deze af is) 

5000 EURO
De Gegarandeerde Overleving Reward. 
• Je bent Coproducent (aftitel credit) 
• Een geheel verzorgde reis naar Bugarach van don. 20 tot zon. 23 december 2012
• Een (promo) film van 3 minuut met onderwerp naar keuze
• 4 VIP tickets (inclusief diner met crew) voor de première
• Twee tickets voor een 2 daagse workshop ‘Documentaire Maken’ 
• Een stuk ‘Pic de Bugarach’, misschien zal het je leven redden! 
• Een gesigneerde A2 filmposter
• Jouw naam op de aftiteling
• Een handgeschreven ansichtkaart uit Bugarach, afgestempeld op 21-12-2012
• Een link naar de docu (wanneer deze af is) 

 

Bugarach 2012 
The village at the end of the world.

 

 

Until recently the little town of Bugarach had been known for its white wine and hiking trails, but in the last few years this quaint village in the French Pyrenees has become the final destination for hordes of doomsday pilgrims. They have journeyed to seek refuge at the nearby mountain, Pic de Bugarach. The peak is a geological oddity, since its top layers are millions of years older than its bottom ones, making it an "upside down mountain". It is supposed to save the pilgrims apocalypse on 21 december 2012, the day the Mayan Calandar will end.

 

The region has attracted New Age types for years, some of which settled there permanently. The older and generally more conservative inhabitants of the village tolerated have historically this new group. The groups’ lives were relatively segregated and there was enough room for everyone. All this changed with the arrival of the doomsday pilgrims. The existing differences surfaced and the interests groups began to clash. As 21 December draws nearer the tension in the village is rising. The mayor standing between both groups tries to keep the peace. He is aware that the doomsday pilgrims can potentially bring great problems as well as opportunities.

 

By following the Mayor and two typical villagers up close the documentary shows how the fear for the end of the world dramatically shakes up the little mountain town of Bugarach.

Jean Pierre, mayor of Bugarach.

 

 

JEAN-PIERRE (56), the mayor of Bugarach, has publicly expressed his concerns over the newcomers. He expects an influx of 20.000 gurus, cult members and other believers. According to The Daily Telegraph, he has put the French army on alert in case things get out of hand. In other media he expressed that anyone visiting his village late next year is welcome. Stating that the authorities would "provide tents and blankets and make a feast." These opposing and controversial statements have made him a widely discussed figure both inside and outside the village.

Susie has been living in Bugarach for 10 years.

 

SUSIE (49), is a pivotal figure in the New Age community. For more than ten years she has been living with her son and daughter in her spider friendly house on the outskirts of Bugarach. She is very spiritually involved and does not believe in the apocalypse as such, but is open to the developments in the coming year. She welcomes the influx of doomsday pilgrims and is interested in the new perspectives they may bring. She is skeptical about the motives of the mayor and the demands of the older inhabitants.

Pascal, has been living in Bugarach for all his life.

 

PASCAL (72) is a retired hunter. Together with his wife he has spent his entire life in Bugarach. In recent years he has complained countlessly over the hippie esoteric figures. Not only do they scare away the hiking tourists, they are also buying up land consequently driving up prices significantly and putting the local population under pressure.

 

SUSIE and PASCAL represent two important groups within the village. PASCAL represents the skeptical original residents who do not believe in esoteric spirituality and the resulting apocalypse theories. Whereas SUSIE with her free and open way of life represents the group of New Agers that look more warmly to the newcomers. JEAN-PIERRE as mayor stands in between both groups. He is careful not to compromise his neutral position and seems to believe that the doomsday pilgrims bring problems as well as opportunities.

 

The unfolding drama in Bugarach is a small-scale reflection of many problems which characterize our changing and globalizing world. A world wherein everyone creates his or her own values and pursues his or her own interests accordingly. Some people create their values on the basis established religious traditions, others on science, spirituality or something else. As globalization continues our world quite litterally becomes smaller and clashes between values and thereto related interests become more frequent. These clashes are occurring globally, as evidenced by the discussions surrounding climate change, but also locally.

 

 

The idyllic mountain village of Bugarach is one of the places where such a clash is taking place: In the run up to December 21, 2012, important themes and contradictions in contemporary society are dealt with: change versus preservation and egoism versus altruism. Bugarach 2012, is a documentary about how we cope with change and hold onto what we have when we are afraid of losing it.

REWARDS

How to make an international payment?

For international payments with Visa or Mastercard, please click on the PayPal button to proceed.

  

10 Euro 
The Earthquake reward! 
• A handwritten postcard from Bugarach, stamped on 12-21-2012
• A download link to the film (when it’s finished) 

25 Euro
The Tsunami Reward! 
• A singed DVD 
• A signed A2 film poster
• Your name on the film credits
• A handwritten postcard from Bugarach, stamped on 12-21-2012
• A download link to the film (when it’s finished) 

50 EURO
The Solarstorm Reward! 
• A signed DVD + 1 premiere ticket (NL) 
• A piece of ‘Pic de Bugarach’, it might save your life! 
• A signed A2 film poster
• Your name on the film credits
• A handwritten postcard from Bugarach, stamped on 12-21-2012
• A download link to the film (when it’s finished) 

150 EURO
The Meteorite Reward! 
• A ticket for a two day workshop ‘How to make a documentary’ by the director
• A signed DVD + 2 premiere tickets
• A piece of ‘Pic de Bugarach’, it might save your life! 
• A signed A2 film poster
• Your name on the film credits
• A handwritten postcard from Bugarach, stamped on 12-21-2012
• A download link to the film (when it’s finished) 

500 EURO
The Magnetic Pole Reversal Reward! 
• Two ticket for a two day workshop ‘How to make a documentary’ by the director
• A signed DVD + 4 premiere tickets
• A piece of ‘Pic de Bugarach’, it might save your life! 
• A signed A2 film poster
• Your name on the film credits
• A handwritten postcard from Bugarach, stamped on 12-21-2012
• A download link to the film (when it’s finished) 

1000 EURO
The Supernova Reward! 
• You are Co producer
• A 1 minute (promo) film with a subject of your choice
• 2 VIP tickets (including dinner with the crew) for the premiere
• Two tickets for a two day workshop ‘How to make a documentary’ by the director
• A signed DVD 
• A piece of ‘Pic de Bugarach’, it might save your life! 
• A signed A2 film poster
• Your name on the film credits
• A handwritten postcard from Bugarach, stamped on 12-21-2012
• A download link to the film (when it’s finished) 

2500 EURO 
The Invasion Reward! 
• You are Co producer
• A 2 minute (promo) film with a subject of your choice
• 4 VIP tickets (including dinner with the crew) for the premiere
• Two tickets for a two day workshop ‘How to make a documentary’ by the director
• A signed DVD 
• A piece of ‘Pic de Bugarach’, it might save your life! 
• A signed A2 film poster
• Your name on the film credits
• A handwritten postcard from Bugarach, stamped on 12-21-2012
• A download link to the film (when it’s finished) 

5000 EURO
The Guaranteed Survival Reward! 
• You are Co producer
• We will fly you to Bugarach on 20 December to stay with the production crew on ‘Pic de Bugarach’ on the 21th. (contact us for more info!) 
• A 3 minute (promo) film with a subject of your choice
• 4 VIP tickets (including dinner with the crew) for the premiere
• Two tickets for a two day workshop ‘How to make a documentary’ by the director
• A signed DVD 
• A piece of ‘Pic de Bugarach’, it might save your life! 
• A signed A2 film poster
• Your name on the film credits
• A handwritten postcard from Bugarach, stamped on 12-21-2012
• A download link to the film (when it’s finished) 

Cast and crew

"Toen ik in augustus vorig jaar het artikel in de Volkskrant las was mijn eerste reactie: ik moet daarheen! Samen met Arnout ben ik in november naar Bugarach getrokken om daar kennis te maken met een aantal fantastische mensen, een fantastisch verhaal, een geweldige setting en het einde van de wereld".

 

Martijn Payens studeerde in 2010 af aan de filmacademie in Brussel met zijn documentaire ´Mushrooms of Concrete´. Deze werd o.a. geselecteerd voor competities van het IDFA (Het Cannes van de Documentaire festivals), Discovery Silverdocs, GoShort en vele andere internationale festivals.

 

Zijn documentaire 'Voor Elkaar' won in de cat. documentaire het NOFF 2007 en speelde daarna op vele andere festivals.

 

Voor eerder werk, showreel en info kijk op:
www.martijnpayens.com

 

"Martijn belde me in oktober vorig dat hij bezig was met een nieuw documentaire project. Het deed het wonderbaarlijke verhaal over Bugarach uit de doeken en ik heb direct besloten om mee te gaan helpen, ik twijfelde geen moment".

 

Arnout Vandamme studeerde samen met Martijn aan de filmacademie in Brussel. Sinds zijn afstuderen is hij werkzaam als productie medewerker op zeer uiteenlopende fictie als non-fictie sets.

 

Productioneel zijn ook Sarah Haaij, Laura Lasance en Spencer Heijnen zeer nauw bij het project betrokken.

Comments

Updates

Geen updates gevonden.
0 0

Fund Project